De Redactie


Onze redactie bestaat uit een combinatie van buurtbewoners en wijkprofessionals. 

Anouk Wassenaar (Malkander)
Cynthia van den Dam
Eline Louwen-Edens (Malkander)
Eva van der Mast (Malkander)
Judith van der Weide (Malkander)
Maurits Tuinenburg
René van Leeuwen
Steven Berendsen

Algemeen redactielid
Algemeen redactielid
Vormgeving
Algemeen redactielid

Vormgeving
Algemeen redactielid & bezorgingscoördinator
Editor & interviews
Eind-Redacteur


Wil jij ook meewerken aan onze wijkkrant? Geef je dan op als schrijver, interviewer, fotograaf, bezorger, tekst-editor of als wat jij jezelf denkt te kunnen bijdragen door een e-mail te schrijven naar info@veldkakel.nl of klik hier. Wij reageren doorgaans binnen maximaal 5 werkdagen.